Skoči na vsebino

COVID-19 PROTOKOL

NAVODILA ZA IZVEDBO IZOBRAŽEVANJ PRVE POMOČI NA RKS-OZ LJUBLJANA

Zaradi zdravstvenih in preventivnih ukrepov ob epidemiji Koronavirusa (SARS-CoV-2), se vsa izobraževanja iz prve pomoči izvajajo ob doslednem upoštevanju sledečega protokola:

 1. Pri pripravi in izvedbi je potrebno dosledno upoštevati vsa SPLOŠNA NAVODILA/ UKREPE za preprečevanje širitve koronavirusa (higiena prostorov, higiena kašlja, higiena rok), ki jih je izdal NIJZ.
 2. VSI udeleženci in izvajalci izobraževanj morajo biti zdravi, brez znakov okužbe dihal (npr. nahod, kašljanje, povišana telesna temperatura, bolečine v žrelu, mišicah …).
 3. Covid-19 virusVsa predavanja in izpiti se do preklica izvajajo v predavalnici HC1 in HC3, ki imata kvadraturo 123m², v združenih predavalnicah, ki skupaj obsegajo 300m² ali v manjši učilnici, ki je prilagojena za izvedbo manjših skupin.
 4. Prostor se najmanj pol ure pred pričetkom vsake vrste aktivnosti dobro prezrači. Prostori, ki so bili v uporabi se po vsakem izobraževanju temeljito počistijo.
 5. Število kandidatov na tečaju in izpitu je zmanjšano. Skupine so ustrezno organizirane glede na velikost predavalnice, ki je uporabljena.
 6. Stoli so razvrščeni v predavalniški način, ki zagotavlja najmanj 1,5 m razmaka.
 7. V poslopje se vstopa skozi stranska desna (bela vrata), brez zadrževanja na hodniku, po stopnicah navzgor.
 8. Pred neposrednim vstopom v predavalnico osebje RKS-OZ Ljubljana posameznemu kandidatu_ki izmeri telesno temperaturo, ki mora biti pod 37,5 °C. V kolikor telesna temperatura presega 37,5 °C RKS-OZ Ljubljana kandidata zavrne in preusmeri na nov termin izobraževanja. Kandidatu se svetuje, da nemudoma odide domov in pokliče osebnega zdravnika. Preveriti je potrebno tudi ali je bila oseba v zadnjih 14-ih dneh v stiku z okužbo.
 9. Pred vstopom v zaprt prostor si morajo kandidati nadeti zaščitne maske, priporoča se, da jo nosijo tekom celotnega izobraževanja oziroma izpita. V kolikor kandidat_ka, udeleženec_ka tečaja ali izpita nima svoje zaščitne maske, mu_ji jo zagotovi RKS-OZ Ljubljana.Maska mora segati od korena nosu do pod brado, med nošenjem se je ne dotikamo, saj bi na ta način lahko prišlo do prenosa okužbe.
 10. Po vstopu v predavalnico si je v toaletnih prostorih potrebno umiti roke in jih razkužiti s sredstvom, ki je na voljo v vseh predavalnicah in hodnikih (dezinfekcijska sredstva, ki jih uporablja RKS-OZ Ljubljana imajo 70 % vsebnost alkohola).
 11. Kandidatom_kam so v predavalnici na voljo ves čas tudi zaščitne lateks rokavice.
 12. Praktični del tečaja se izvaja brez kontakta predavatelja_ice in tečajnikov.
  • Lutka in AED morata biti na stičnih površinah razkužena, pred in po vsaki uporabi predavatelja_ice ali kandidata_ke. Za izvajanje praktičnega dela TPO+AED so na voljo tudi lateks rokavice. Kandidati_ke praktični del TPO+AED izvajajo tako, da lahko vpihe samo nakažejo (brezkontaktno) ali pa po postopku brez dajanja vpihov.
  • Za praktični del iz oskrbe poškodb, vsak kandidat_ka dobi svoj komplet sanitetnega materiala, ki ga po uporabi pospravi in odloži na za to predvideno mesto (škatla). Oskrbo kandidati prikažejo na sebi. Uporabljeni kompleti sanitetnega materiala najmanj 7 dni ležijo na vnaprej določenem mestu v karanteni. Kandidat_ka lahko prinese tudi svoj komplet sanitetnega materiala.
 13. Prostor se zrači vsakih 45 minut, najmanj pa vsakih 90 minut. V prostoru je zagotovljeno direktno zračenje skozi okna ali vrata.
 14. Med odmori in po zaključku usposabljanja se kandidati_ke ne zadržujejo v prostoru, ampak ga zapustijo. Ob vsakem ponovnem vstopu si je potrebno temeljito umiti in razkužiti roke.
 15. Pri izpitu prve pomoči administrator_ka kandidate v predavalnico jih spušča posamezno, da si lahko kontrolirano razkužijo roke. Preverjanje plačil poteka brezkontaktno – kandidat_ka plačilo pokaže in drži v roki, da administrator_ka lahko prepiše podatke na izpitno polo in (papirnata potrdila) overi z uradno štampiljko ali ga sam vpiše na izpitno polo.
  Po pisnem delu na izpitu PP VMV, kandidat_ka izpit odloži na mizo komisije in zapusti prostor.Za praktični del izpita prve pomoči za VMV so kandidati_ke v predavalnico klicani posamezno. Na hodniku se ni dovoljeno zadrževati. Kandidati_ke čakajo zunaj, pred stavbo, ob ponovnem vstopu si razkužijo roke. Administrator_ka jih kliče posamezno. Med praktičnim delom se med komisijo in kandidatom_ko vzdržuje varnostna razdalja in uporablja zaščitna maska. Praktični del izpita poteka po ustaljenem in predpisanem postopku.
 16. Pri izvajanju tečajev in izpitov na terenu se protokol ustrezno prilagodi danim razmeram.
 17. Po potrebi se v času zaostrenih pogojev teoretični del tečajev prenese na spletno aplikacijo ZOOM, da je kandidatom_kam omogočeno, da se v prostorih zadržujejo minimalni čas.

 18. O prisotnosti kandidatov se v skladu z GDPR uredbo vodi evidenca. Vsi kandidati ob prihodu izpolnejo zdravstveni vprašalnik in ga oddajo. Dokumentacija se na RKS-OZlj vodi 3 mesece.

Splošni ukrepi, ki jih morajo upoštevati VSI (predavatelji_ce in udeleženci_ke tečajev in izpitov), z namenom preprečevanja okužbe z virusom SARS-CoV-2:

Viri in literatura:

Ljubljana, 16. 05. 2020
posodobljeno: 22. 01. 2021

Pripravili: Petra Žele Šajn in Nina Zalaznik,

Odobrila: Ema Verbnik, strokovna služba sekretarka