Skoči na vsebino

IZDAJA DVOJNIKA

VLOGO PRI RKS-OZ LJUBLJANA ODDATE LE V PRIMERU, DA STE PRVO POMOČ OPRAVLJALI V LJUBLJANI OZ. PREKO RKS-OZ LJUBLJANA!!

RKS-OZ Ljubljana od 10. 2. 1970 dalje vodi register kandidatov, ki so opravljali izpit iz prve pomoči za voznike motornih vozil.

Registrirani kandidati so ob uspešno opravljenem izpitu prejeli POTRDILO o opravljenem izpitu prve pomoči za voznike motornih vozil, ki ima neomejeno veljavnost.

V primeru, da posameznik potrdilo izgubi, lahko pri RKS-OZ Ljubljana vloži prošnjo za izdajo dvojnika potrdila o opravljenem izpitu prve pomoči.

Postopek za izdajo dvojnika potrdila o opravljenem izpitu prve pomoči:

Pravilno izpolnite vlogo, ki se nahaja spodaj (na dnu strani).

Izpolnjeno vlogo lahko:

Ko prejmemo vlogo, bomo preverili, če ste vpisani/a v register opravljenih izpitov prve pomoči pri RKS-OZ Ljubljana in vas o tem obvestili.

V primeru, da ste v registru zavedeni/a je potrebno izvesti plačilo stroškov reševanja vloge za izdajo dvojnika, ki znašajo 26,11 €. Plačilo se izvede na sledeči poslovni račun:

IBAN: SI56 6100 0000 2570 168

Referenca prejemnika: SI12 0000002120127
BIC: HDELSI22
Davčna številka: SI 83784691

 

Na podlagi prejetega potrdila o plačilu bomo poslali dvojnik vašega potrdila o opravljenem izpitu prve pomoči v tisk in vas obvestili, kdaj ga lahko prevzamete.

Obravnava vloge za izdajo dvojnika potrdila o opravljenem izpitu prve pomoči lahko traja do 8 delovnih dni.

 

Pomembno:

Dvojnika ne moremo izdati, če vlagatelj/ica:

V tem primeru posredujemo vlagatelju/ici obvestilo, da ni osnove za izdajo dvojnika.

Potrdilo o opravljenem izpitu prve pomoči ni identifikacijski dokument. Izda se ga s podatki, ki so bili veljavni v času opravljanja izpita prve pomoči.